Verslag start onderlinge competitie 2019

START ONDERLINGE COMPETITIE 2019 BIJ DE GELDERSE GRASPARKIETEN CLUB

           Coproductie: Henk van Dort, Rob Alofs en Peter van Amelsvoort

Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur in het clubgebouw van de vogelvereniging “de Edelzanger” op sportpark de Hazenberg te Brummen werd de spits afgebeten van de onderlinge competitie van het seizoen 2019. De eerste confrontatie waarbij de vogels met zwarte ringen zich konden etaleren en ervaringen op doen buiten het vertrouwde eigen hok. Persoonlijk moest ik verstek laten gaan i.v.m. mijn Azië reis, maar dan bewijst zich een partnership toch maar mooi weer. Daarbij kon het organiserende bestuur tevreden zijn over de grote opkomst en met bijna 90 (87 om precies te zijn) vogels had keurmeester Jan van Meteren een drukke avond. Hij deed dit voortvarend en met het nodige enthousiasme. Bij een bijeenkomst in het weekend is er dan natuurlijk meer tijd om uitleg te geven over de gehanteerde keurrichtlijnen en de accent verschuivingen die er zijn aangebracht m.b.t. stokstand, vleugeldracht en de lengte van de bevedering. Er waren 23 leden die hun jonge vogels hadden ingebracht, ook enkele leden die geen vogels hadden mee genomen maar wel hun belangstelling toonden. Aan belangstelling heeft de GGC sowieso geen gebrek, gemiddeld zijn er tussen de 20-25 leden aanwezig bij de bijeenkomsten.

Gezien het aantal vogels kon er een scheiding gemaakt worden tussen de vogels voor de rui (compleet) en de vogels in- en na de rui.

 

 

 

Voor de rui

Als eerste waren de baby’s aan de beurt en daar ging Ap Buitenhuis met de eerste plaats aan de haal. Een lutino baby met een mooie stokstand, bij deze kleurslag altijd een voorwaarde om indruk te maken, de welving boven de washuid maakte het plaatje af, goed voor het predicaat Uitmuntend. 

Op de tweede plaats liet Appie van Gelder zich gelden met een vogel die zich kon onderscheiden door de vleugeldracht en de scherpe tekening. De fotograaf kreeg de vogel niet meer op stok, maar toen was het predicaat Zeer Goed al binnen en de plaatsing die punten opleverde in de competitie.   

Derde geplaatste baby was een lichtgroene opaline van Gerard Schrijver, een vogel met zeer goede eigenschappen die in de kweek heel goed bruikbaar zijn en als showvogel het predicaat Zeer Goed.

Nummer vier en vijf waren ook goed voor het predicaat Zeer Goed, op plaats vier de vogel van Ad Veldt en nummer vijf Henk Fidder.

Er waren vogels bij met te lange vleugelpennen en staart, die dan ook kritisch werden beoordeeld door de keurmeester. Na de uitleg hierover waren er weinig vragen, zodat de richting die wij uit gaan begint te landen. Veel vogels hadden een mooie stokstand, kwekers letten hier dus al weer meer op en aan de keurmeester om het op waarde te schatten.   

In- en Na de rui 

Na de baby’s waren de jonge vogels aan de beurt, gezien het grote aantal vogels moest er het nodige geschoven worden om alles goed in lijn te krijgen. Ook de vogels die net in de rui zijn gegaan kunnen indruk maken en concurreren. De lichtgroene opaline van Gerard Schrijver kwam vooraan te staan door zijn mooie houding en een prima front, goed voor het predicaat Uitmuntend. 

Wim Wolfs bracht een mooie grijze pop mee goed voor het predicaat Uitmuntend. De vleugeldracht was niet helemaal optimaal, dat is dus een aandachtspunt bij het vinden van een partner. Maar goed genoeg in de vergelijking voor de tweede plaats.

Jos Reijnders van het partnership gaf acte de préséance met een mooie kobalt blauwe pop, goed voor het predicaat Uitmuntend en de derde plaats, vogel met bruikbare kweek eigenschappen.  

Het partnership Dijkgraaf/Kandiah lieten zich ook weer goed zien met een kwaliteitsvogel goed voor het predicaat Uitmuntend. 

Een goede avond voor Gerard Schrijver hij nam ook nog de vijfde plaats in beslag met het predicaat Zeer Goed.

In de eindbespreking werden door Jan van Meteren nog enkele vogels naar voren gehaald, om te benadrukken waar speciaal op gelet dient te worden bij de moderne showvogels. Vleugel- en staartpennen dienen in verhouding te zijn tot de totale vogel en binnen de grens te blijven, daarbij is de vleugeldracht daarbij ook essentieel. De stokstand is hier natuurlijk ook een belangrijke factor bij om het plaatje te perfectioneren. 

Voor zijn werk die avond werd Jan bedankt en was er de bekende Gelderse attentie en gezien het tijdstip nog kort tijd om een rondje te maken langs de vogels. Daarna snel naar huis voor de leden die er weer vroeg uit moeten de volgende morgen.

Onderstaand een foto impressie…