Henk van Dort

TEN HUIZE VAN HENK van DORT

Het hele artikel inclusief de foto’s lezen? Klik dan op de link onderaan dit verslag.

Door Peter van Amelsvoort, Raalte.

De lijst met de Ten Huize van… voor 2017 werd mij door Roger Vandeweyer tijdig toegezonden met daarbij debeste wensen voor het nieuwe jaar. Omdat ik ook niet in de toekomst kan kijken wat het nieuwe jaar aan verassingen in petto heeft, besloot ik om nog voor de jaarwisseling een bijdrage aan Budgie te leveren met een Ten Huize van de secretaris van de GGC. Op deze 29 ste december van 2016 stond dus een bezoek aan Henk van Dort op de mooie oude Wolven-kalender 2016 die in Raalte boven het aanrecht hangt. Deze kalender, die plaats gaat maken voor de Kunstkalender met prachtige geschilderde kippen en duiven (zie facebook), mag nog enkele dagen dienst doen voordat hij op de stapel gaat van het oude papier. Ja, zo kan het gaan in onze weggooi maatschappij waar verleende diensten niet altijd van waarde blijven. Het was dan ook een beetje een mismoedige en nevelachtige ochtend waar de laag hangende zon pogingen deed om door te breken zodat de Hanzestad Zutphen haar glorie ten toon kon spreiden. Gelukkig was deze mismoedigheid niet op Henk van toepassing. Ondanks zijn stevige donkere wenkbrauwen die in contrast zijn met de grijze haren werd ik voordat ik kon bellen door een vrolijke en enthousiaste Henk binnen gelaten. Aan de tafel was er voldoende gesprekstof totdat het signaal gegeven werd dat de huiskamer onder handen genomen moest worden en wij een plekje in het vogelhok konden op zoeken. Dit is natuurlijk voor vogelliefhebbers geen straf en dit verzoek had geen herhaling nodig. Helemaal vanzelf ging dit ook weer niet omdat de vijver met de koikarpers, waarvan er Henk enkele uit Japan heeft mee genomen, ook de aandacht op zich vestigden. Deze vijver was een tussenstap tot het in de achtertuin gesitueerde vogelhok.

Vogelverenigingen

Henk is secretaris van de GGC en 2e voorzitter van de Zanglust in Zwolle. Hij is geen bestuurder puur sang maarmeer een ‘mensen mens’ die weet dat het in een vereniging niet vanzelf gaat en dat je daarom zonder vragen eendeel van de activiteiten op je schouders neemt. Dat doet hij bij de GGC o.a. door een bijdrage te leveren aan de competitie en de jaarlijkse BBQ activiteit te organiseren. Het type harde werker op de achtergrond. Ook de computer is nog niet echt zijn ding maar je kunt alles leren zegt Henk door het aan te pakken en anders maar een cursus volgen. Geen woorden maar daden zouden ze in de Drechtsreeks zeggen. De GGC is een gezonde vereniging met de bekende gezellige sfeer uit de Achterhoek, keurmeester ontvangen ook altijd een mand met streekgerechten van de voorzitter. Er komen ook regelmatig belangstellenden van andere verenigingen of geïnteresseerde beginnende kwekers op de competitieavonden af en in 2017 hebben zich al weer twee nieuwe leden aangemeld. Met de vrouwelijke- en jeugdige leden gaat het nog niet zo goed, daar zou in de toekomst nog wel wat extra aandacht aan besteed kunnen worden. Vooral de beginners worden welkom geheten en kunnen rekenen op ondersteuning van de ervaren leden die goed vertegenwoordigd zijn bij de GGC.

page2image1765312

Successen op de tentoonstellingen

Henk is vanaf 2007 champion breeder en dat is een knappe prestatie gezien het uitgave plafond dat hij voor zichzelf hanteert. In het jaar dat hij promoveerde zorgde een lutino voor de nodige punten. Ook in het verleden bij de BSH in Gorssel deed hij het goed met een kobalt man en natuurlijk weet hij van tijd tot tijd te verrassen met een recessieve of dominant bonte vogel. Natuurlijk is het niet eenvoudig om met een beperkt budget elk jaar weer in de spotlights te komen, maar met een gezond realiteitsvermogen voorkom je de nodige teleurstellingen. Dat is bij beginners die te hoog in steken en te snel naar de top willen een zeker risico. De commerciële prijzen zijn op dit vlak dan ook geen pre voor de hobby. Binnen de GGC is er ook een aantal leden die onderling vogels ruilen of samenwerken zonder dat er geld aan te pas komt. Recentelijk heeft Henk met een zevental andere leden een bezoek gebracht aan Ad Veldt.. Dergelijke hokbezoeken dragen ook bij aan goede onderlinge verhoudingen, een belangrijk onderdeel van de hobby (samen sterk). In 2011 bleef hij bij Zanglust alle kanarie kwekers voor met zijn grasparkieten, onderstaand bord is hier getuige van Henk had de drie beste vogels goed voor een score van 277 punten.

Hokaccommodatie en ventilatie

Het (binnen) hok heeft de afmeting van 3,5 bij 2,5 meter daarvoor is een volière (niet afgedekt) geplaatst van 2,40 x 1,40 meter. Er zijn vrij grote thermopane ramen gebruikt waardoor er een ruime lichtinval is, in de zomer kan de temperatuur dan wel wat hoog oplopen. In de winterperiode worden de vogels binnen gehouden en kunnen ze geen gebruik maken van de buitenvlucht. De twee binnenvluchten hebben een afmeting van 1,25 meter breed en 2-2,40 lang. Verder zijn er 16 broedkooien en twee baby kooien, alles is zelfbouw en ondertussen wel wat gedateerd daarom zijn er plannen voor een nieuw interieur. De vochtigheidsgraad is in het najaar en de winter aan de hoge kant (70-80 procent) maar de jongen komen wel goed uit, op dit moment zijn dat er zo’n 25en over het algemeen worden er in een seizoen 70 jongen gekweekt. De afzuiging ziet er professioneel uit en is afkomstig van een renovatie waarbij er een nieuwe afzuiging is aangelegd. Henk was werkzaam als spuiter voor de isolatie van huizen en sinds kort is hij met wederzijds goedvinden niet meer werkzaam bij het bedrijf. I.v.m. het belang van het opbouwen van een goede weerstand is er een strenge selectie en moeten de vogels het zonder verwarming kunnen presteren.

Voeding

De voeding voldoet aan de basis voorwaarden en past bij de opvatting van deze kweker, “je kunt het zo gek maken als je wilt in een hobby” maar Henk is geen man die zijn hand wil over spelen. Het zaad dat hij gebruikt is de Peters mengeling zonder onkruid, er worden drie soorten eivoer gemengd Deli Nature grote Parkiet, Quiko voor parkieten (lekkere geur) en van Versele Laga. Aan dit eivoer worden toegevoegd de producten Calicare (vitaminen, mineralen, aminozuren) en afwisselend wortelen, broccoli, appel en soms een ei. Het geheel maakt hij aan met water als het niet rul genoeg is. Verder natuurlijk grit en maagkiezel en ook wat roodsteen mengsel van Cor Booster (BO21). Aan het water worden geen supplementen toegevoegd. Ook over het preventief kuren heeft Henk een duidelijke mening, niet aan beginnen, het werkt als een negatieve spiraal. Eerst weten wat er aan de hand is en met een betrouwbare diagnose kunnen er medicamenten in gezet worden. Natuurlijk is er incidenteel wel een vogel ziek en dan is een medicamenteuze behandeling gepast.

Vogels en hun achtergrond

Hoe is het begonnen? De interesse voor de natuur en de vogels was er al op jeugdige leeftijd. Zo heeft hij bijna 20 jaar kanaries gekweekt. Zijn twaalf jarige zoon had interesse in gouldamadines, maar dit ging Henk te ver om hiervoor het vogelhok te gaan verwarmen. Zo werden het twee koppels grasparkieten voor zijn zoon aangeschaft, deze kwamen gratis van Hans Bunt. Na een jaar was de interesse van zijn zoon voor de grasparkietensport verschoven naar de zwemsport en de “vogels” van het andere geslacht. Henk heeft het toen over genomen en zijnbestand verder uitgebreid. Nu op 64 jarige leeftijd is het contact met Hans Bunt er nog steeds en worden er van tijd tot tijd vogels uitgewisseld. In die tijd was er ook in Hoenderloo een actieve club grasparkietenliefhebbers,

met o.a. Wim Barten en Jan Verhoef waar op de onderlinge competitie ruim honderd vogels werden in
gezonden. In de begin 70 jaren is hij ook lid geworden van de PSC Gelderland en daarna sloot hij zich aan bij de de initiatiefnemers Jacob van Wensveen en Wim Hattink van de BSH in Gorssel. Op het moment dat de NPC en de BSH samen gingen was dit reden om lid te worden van de Gelderse Grasparkieten Club en in 2013 werd hij voorzien van een plaquette i.v.m. zijn 12,5 jarig lidmaatschap. De vogels van meerdere kwekers zijn over de jaren in zijn bestand gekomen (Gerard Peters, Jacob Plijter, Henk Groeneveld), bij Rein Dul werden acht jaar geleden vogels aangeschaft o.a. een goede dominant bonte pop. De laatste drie jaar werden er bijna geen nieuwe vogels ingebracht i.v.m. een uitbraak van het kruiper virus (gebruikt nu HAC in de nestblokken). Recentelijk zijn bij Bert Sempels een lutino man en een grijsgroene opaline pop gekocht.

De ambitie is goede recessief bonte vogels te kweken, die op de tentoonstelling van tijd tot tijd op weten te vallen. De Hollands bonten vogels zijn niet de hoofdzaak maar worden in combinatie met de recessief bonten gebruikt om ook een percentage gele zwart ogen te kweken. De lutino’s en de lacewings worden niet aan elkaar gekoppeld omdat Henk van mening is dat de lacewing een negatieve invloed heeft op de tekening van de lutino.Spangels is hij geen liefhebber van, maar bij de lutino’s kunnen er natuurlijk diverse kleuren naar voren komenals de boekhouding niet volledig is.

Drie bonte variëteiten zijn aanwezig bij Henk, de Australische- (links en rechts) en Hollandse kleurslag (midden) en de variëteit waar het om draait in Zutphen de recessief bonte kleurslag (foto’s links en middenhier onder).

Een normale grijsgroene vogel met een nek-vlek (foto rechts), is deze split recessief of een niet standaardmatige Hollands bonte? Wat is de verklaring voor de grote verscheidenheid aan bontvorming in de Hollands bonten?

Lacewings en lutino’s zorgen met de andere kleurslagen voor een kleurenpallet waar de Engelse grasparkieten kweker van kan genieten.

Slotwoord

Er zijn mensen die de hobby mooier maken, niet door de beste vogels te kweken maar in deze competitieve vogelsport de uitgangspunten van de sport niet te vergeten, genieten van je vogels en ook de kleine stappen voorwaarts weten te waarderen. De mensen met deze mentaliteit zijn de echte verenigingsmensen, je komt ze minder tegen maar ze zijn essentieel voor het voortbestaan van de hobby. De winnaars kunnen alleen winnaars blijven bij de gratie van de subtop en de middenmoot en de echte verenigingsmensen. Vandaag was het zo’n dag, nog in het nog oude jaar, waarmee dit weer even duidelijk op mijn netvlies kwam. DE ECHTE KAMPIOENEN.