Jaarprogramma 2020

Jaarprogramma G.G.C. 2020 nog komende contact avonden/dagen

10 Maart Aanvang: 20.00 uur

G.G.C.-contactavond
Onderlinge competitie – jonge vogels 2020 Keurmeester Han Schrijver keurt 2 klasse: 1e klasse jonge vogels zonder rui. 2e klasse: jonge vogels in of na de rui

 14 April Aanvang: 20.00 uur

G.G.C.-contactavond. Jaarvergadering nadien gezellig samen zijn. Getracht wordt ook om met een film /DVD een specifiek onderwerp /kweker onder de aandacht te brengen. Mogelijk KI

 9 Mei Zaterdag
10.00 t/m 14.00 uur

G.G.C.-contactdag. Onderlinge competitie Poppen keuren door eigen leden. Barbecue op geven bij Henk van Dort voor 5 mei

17 Mei Zondag

 NGC-DBS:  Jonge Vogel show te Hapert

6 Juni Zaterdag

1 daagse Clubshow GGC 50 jaar jubileum. Open show Keurmeesters: Jac Cuyten, Filip Reso, Alain Morris, Patrick v Zwol. (Reserve Wim van Lokven)

Juli – augustus

Vakantie .

 5 en 6 September 
Zaterdag en Zondag

N.G.C.-DBS: show te Hapert.

8 September
Aanvang: 20.00 uur

G.G.C.- contactavond. Onderlinge competitie
W.V.K. vogels Eigen leden

 13 Oktober 
Aanvang: 20.00 uur

G.G.C.-contactavond. Lezing Door Jac Cuyten Deze lezing is het vervolg over veren en de toekomst.

10 November 
Aanvang: 20.00 uur

G.G.C. –contactavond. Onderlinge competitie: Mannen. Keurmeester Wim van Lokven

8 December 
Aanvang 20.00 uur

G.G.C.-contactavond. Gezellige afsluiting seizoen 2020. Uitreiking kleurcertificaten GGC Clubshow 2020. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2020.

 

Hoezo violet!