Convocaat juni 2020

Gelderse Grasparkieten Club Zutphen, 16-06-2020     Aan: Alle leden van de Gelderse Grasparkieten Club

Onderwerp:                          CORONA CONTACT 

Beste Sportvrienden,
Langs deze weg wil het bestuur van de GGC toch een contact leggen met haar leden. 

We zitten in het “nieuwe normaal” wat niemand echt leuk vind en waar we gezamenlijk toch verder mee moeten in 2020.

Wij hopen dat een ieder van jullie en jullie familie nog gezond is en blijft.

Door de regels van het RIVM en gemeente is er zeker tot Julie als GGC niets mogelijk daarna gaan we vakantie houden tot september. Het nieuwe normaal met afstand houden van 1,50 mtr en misschien met meer dan 30 personen zal zeker niet makkelijk zijn.

Omdat veel van onze GGC leden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep hebben wij besloten voor september geen activiteiten te gaan organiseren.

Stil gezeten heeft het bestuur de afgelopen weken zeker niet: via mail app en telefoon is er diverse keren overleg geweest en afgelopen week zelfs een bestuursoverleg (op gepaste afstand) hoe we verder het verenigingsjaar proberen voor te zetten. 

Als zaken definitief kunnen worden, zullen daarvan via het gebruikelijke convocaat alle leden en donateurs op de hoogte gebracht worden.

Het bestuur heeft in overleg met de Onderlinge Competitie (OC) commissie het besluit genomen dit jaar niet de Marinus Jansen bokaal te gaan uitreiken. 

Dit mede omdat de jubileumshow niet door kon gaan en hierdoor 3 mogelijkheden op punten te scoren verlopen zijn gegaan.

Om toch het doel met vogels naar de contactavonden te komen voor bespreking/ lering /keuring heeft het bestuur besloten een alternatieve hoofdprijs voor 2020 in te zetten.

Verder zijn wij druk in overleg met het bestuur van De Edelzanger  hoe men daar denkt het nieuwe normaal te gaan realiseren en hoop hier met een paar weken meer duidelijkheid over te krijgen, zodat we de contactavonden van af september veilig voor alle leden kunnen gaan organiseren.

 Het bestuur hoopt 15 september weer een contactavond te gaan houden met een dubbele invulling : de ALV in het eerste gedeelte en de keuring van de WVK vogels voor de Onderl. Comp. 2020. Verder proberen we in oktober weer een contactavond  te gaan houden waar dan de poppen aan bod gaan komen en in november blijft op de contactavond de mannen gespreksonderwerp.

Zoals u ziet besturen is vooruit denken, vooral in mogelijkheden/uitdagingen en niet in beperkingen.

Als laatste willen wij de leden die via de NGC-DBS herinneren aan de besteldatum voor 1 juli  (bestellen en betalingen) voor de ringen uitgifte van 1 okotber a.s.

Op de site van de NGC-DBS staan de verdere gegevens

Wij hopen als bestuur dat u ondanks de beperkende maatregelen toch een fijn en prettige zomer gaat krijgen en hopen u in september allemaal weer in goede gezondheid te zien in Brummen bij de ALV van de GGC.

Hoop tot ziens op dinsdagavond 15 september

Met vriendelijke groet

namens het bestuur,

Henk van Dort.

Voorzitter a.i:Rob AlofsHeuvelstraat 37039 AE Stokkum06-40724811robalofs@ziggo.nlSecretaris:Henk van DortDr. Kuyperstr.417204 LV Zutphen0575-527141henkvandort@hotmail.comPenningmeester:K. BinkBonendaal 587231 GH Warnsveld0575-441603keesbink49@gmail.com   Lokatie Clubgebouw:Vogelvereniging“de Edelzanger”Sportpark “de Hazenberg”Brummen

Jaarprogramma G.G.C. 2020 nog komende contact avonden/dagen

Juli – augustusVakantie . 
 5 en 6 september ??Zaterdag en zondagN.G.C.-DBS: show te Hapert.??????????
15 septemberDinsdagAanvang: 20.00 uur G.G.C.- contactavond. Onderlinge competitie W.V.K. vogels Keurmeester Gerrit van Someren
 13 oktoberDinsdagAanvang: 20.00 uur G.G.C.-contactavond.Lezing Door Jac Cuyten Deze lezing is het vervolg over veren en de toekomst.Onderlinge competitie: Poppen, beoordelen /bespreken eigen leden. 
10 november DinsdagAanvang: 20.00 uur G.G.C. –contactavondOnderlinge competitie: MannenKeurmeester Wim van Lokven 
8 decemberDinsdagAanvang 20.00 uur G.G.C.-contactavond.Gezellige afsluiting seizoen 2020.Uitreiking kleurcertificaten GGC Clubshow 2020Prijsuitreiking onderlinge competitie 2020.