Convocaat 9 april 2019

Gelderse Grasparkieten Club Zutphen, 1 april 2019   Aan: Alle leden van de Gelderse Grasparkieten Club

Onderwerp:                            CONTACTAVOND

Hierbij nodigen wij als bestuur van de GGC u uit voor het bijwonen van onze maandelijkse contactbijeenkomst, welke wordt gehouden op dinsdag 9 april om 20.00 uurin het clubgebouw van de vogelvereniging “de Edelzanger”, sportpark de Hazenberg te Brummen.

Op deze avond komt professor / hoogleraar Antoon Tijhuis ons iets meer inzicht geven in de verlichting en  de straling van de verlichting in onze kweekruimte / vogelverblijven.

Zaken die o.a. tegen het licht zullen worden gehouden zijn:

  • Welke invloed heeft welke verlichting op onze vogels.
  • Wat hebben onze vogels nodig aan verlichting / straling. 
  • Hoeveel licht is noodzakelijk binnen een vogelverblijf. 

Wat dat betreft een boeiend onderwerp waar eenieder zijn of haar voordeel mee kan doen. Antoon Tijhuis is voor zijn beroep verbonden aan de universiteit van Eindhoven en heeft daarnaast een passie voor vogels. Al jaren lang kweekt hij zelf kleurkanaries in verschillende kleuren en mutatie combinaties en is hij zelf ook nationaal- en internationaal keurmeester voor deze soort.

Tot ziens op dinsdagavond 9 april.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Henk van Dort