Convocaat maart 2020

Gelderse Grasparkieten Club

Zutphen, 29-02-2020

Aan: Alle leden van de Gelderse Grasparkieten Club

Onderwerp:                          CONTACTAVOND

Beste Sportvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze maandelijkse contactbijeenkomst, welke wordt gehouden op dinsdag 10 maart om 20.00 uur in het clubgebouw van de vogelvereniging “de Edelzanger”, sportpark de Hazenberg te Brummen.

Op deze avond bijten we de spits af, met de eerste confrontatie van de

onderlinge competitie van het seizoen 2020.

Het is de bedoeling dat u een maximum van vier jonge vogels met ringnummer 2020 meeneemt. Ongeacht kleur en geslacht.

De keurmeester die deze avond de vogels gaat plaatsen en bespreken is de NGC_DBS keurmeester Han Schrijver

De vogels hoeven niet geconditioneerd te zijn.

Er zullen deze avond 2 groepen gemaakt worden:

  • 1e groep jonge vogels voor de rui, (baby’s zonder tekenen van enige rui)
  • 2e groep jonge vogels in / of door de rui.

Er word gekeurd volgens NGC-DBS richtlijnen.

Om er achter te komen hoeveel vogels we kunnen verwachten, willen we dit graag via voor opgave te weten komen, zodat de keurmeester(s) er voldoende aandacht aan kan gaan geven!

Vooropgave  tot zaterdag 7 maart voor 18.00 uur:  via mail,app en/of telefoon bij

Henk van Dort, e-mailadres henkvandort@hotmail.com , Telefoon nr.: 0575 527141, mobiel nr.: 06 50835265 Je hoeft alleen door te geven hoeveel vogels je meeneemt (max. 4).

Tot ziens op dinsdagavond 10 maart.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Henk van Dort.