Beste wensen…

Beste Sportvrienden,

Door de nu nieuwe opgelegde beperkingen heeft het bestuur van de GGC besloten tot en met juni alle bijeenkomsten van de GGC af te zeggen.

Door de maatregel dat er geen groepsbijeenkomsten mogen plaats vinden tot 1 juni a.s. vervalt hierdoor de geplande ALV van 28 april en de contactdag  van zaterdag 9 mei waar ook de jaarlijkse BBQ gepland is.

Omdat de jubileum show op zaterdag 6 juni vervolgens in de planning staat en dit wel zeer dicht op de tot nu toe benoemde voorbestemde einddatum is. 

Het bestuur heeft ook voor de zekerheid gekozen om deze jubileumshow voor dit jaar niet door te laten gaan. Dit mede dat goede voorbereiding van diverse leden voor de show niet goed mogelijk is en de onzekerheid tot het mogen houden van een show de komende tijd niet gegeven kan worden.

De jubileumshow moest het hoogtepunt gaan vormen voor de GGC dit jaar. 

Dit betekend dat we ons moeten bezinnen hoe e.e.a. komend jaar gerealiseerd kan gaan worden.

De ALV zal ook verplaatst gaan worden naar een contactavond verder op in het jaar, zodat er over de te nemen besluiten wel door de leden gestemd kan gaan worden.

Groepsimmuniteit opbouwen kan echter maanden duren, stelde de premier enige weken geleden.  “In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen”, aldus Rutte. Binnen een paar weken is deze uitspraak waarheid geworden.

Als bestuur  hopen we dat de bewegingsbeperkingen na 1 juni weer tot het verleden gaan behoren en we weer vrij zijn te handelen, wandelen en tevens weer de persoonlijke contacten weer kunnen oppakken.

Hoop een ieder in goede gezondheid na de zomer weer te begroeten en de hand te kunnen schudden.

Met vriendelijke groet

namens het bestuur,

Henk van Dort.